Produkcja zbrojeń budowlanych - BSK Zbrojarnie www.zbrojarnia.com.plProdukcja zbrojeń budowlanych - BSK Zbrojarnie


W Zbrojarniach Grupy Kapitałowej BSK Return realizowane są usługi prefabrykacji stali zbrojeniowej, wynikające z precyzyjnie opracowanej dokumentacji technicznej. Zlecenia te są dedykowane dla branż: drogowej, kolejowej, budownictwa kubaturowego, przemysłowego, obiektów użyteczności publicznej oraz budownictwa wielorodzinnego. Prefabrykacja zbrojeń budowlanych interesuje również inwestorów prywatnych. Projektowane są także gotowe wyroby - kosze do pali fundamentowych i ściany szczelinowe. Wyroby wykonywane są w zgodzie z obowiązującymi normami budowlanymi. Stal zbrojeniowa posiada Aprobaty ITB, IBDIMi oraz certyfikaty hutnicze, co świadczy o jej wysokiej jakości.

Produkcja zbrojeń budowlanych


BSK Return S.A.
Tel.: 326709670
Towarowa 22
42-400 Zawiercie
śląskie