Kongres Edukacyjny
25 Kwietnia 2018r.

IDEA

Kongres Edukacyjny

Żyjemy w epoce cyfrowej. Naturalnym następstwem postępu technologiczno-informatycznego jest wdrażanie przedmiotów z tego obszaru do programów nauczania, aby możliwie najwcześniej rozpocząć edukację młodych ludzi w kierunku zgodnym z aktualnymi potrzebami cywilizacyjnymi. Zjawiska te niosą jednak ze sobą pewne niebezpieczeństwo - cyfryzacja, z założenia mająca na celu usprawnianie różnego rodzaju procesów w naszym codziennym funkcjonowaniu, skutkować może poczuciem zwolnienia z obowiązku samodzielnego, twórczego myślenia. Aby zminimalizować ryzyko „cyfrowej demencji” u młodego pokolenia, w procesie kształcenia należy położyć nacisk na wspieranie procesów myślowych, w tym rozwój umiejętności analizy i syntezy informacji. Wyrazem dostrzeżenia tych potrzeb już na początkowym etapie edukacji są zmiany w podstawie programowej klas I-III szkół podstawowych, które weszły w życie 1.09.2017 roku:
1) nauczanie zasad programowania
2) wykorzystanie gier logicznych, w tym szachów, w nauczaniu matematyki.

25 kwietnia 2018 roku w G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego odbędzie się I Międzynarodowy Kongres Edukacyjny: IT i Szachy, którego celem jest m.in. wsparcie MEN w zakresie rzeczywistego wdrażania wyżej opisanych zmian. Tematyka Kongresu oscylować będzie wokół wspomnianej już konieczności oraz rzeczywistych możliwości wprowadzenia zmian w sposobie edukacji tak, by era cyfrowa stanowiła dla młodych ludzi szansę, a nie zagrożenie. Udział w debacie wezmą m. in. przedstawiciele instytucji związanych z kształceniem i wykorzystaniem kompetencji z zakresu programowania, analizy, syntezy oraz zrozumienia istoty algorytmu. Poruszymy również zagadnienie stale rosnącej roli Działów IT, które z roku na rok wywierają zasadniczy wpływ na coraz więcej obszarów funkcjonowania firm.

Kongres Edukacyjny adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół oraz nauczycieli akademickich, instruktorów i trenerów szachowych, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących oraz przedstawicieli firm z branży IT. Do udziału zapraszamy uczniów z Polski i krajów sąsiednich, przedstawicieli wyższych uczelni polskich i zagranicznych, zagraniczne związki szachowe, przedstawicieli branży informatycznej, branży nowych technologii, a także branży lotniczej i logistycznej. Kongres otworzy pojedynek polskich Arcymistrzów Szachowych plasujących się w czołówce światowej.

Równolegle do części kongresowej w G2A Arena odbywać się będzie Drużynowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych Klas I - VI.

Uczestnicy Kongresu otrzymają stosowne zaświadczenia o udziale sygnowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.
Udział w Kongresie jest NIEODPŁATNY.

PROGRAM

Program Kongresu koncentrować się będzie wokół następujących tematów:

 • Programowanie i gra w szachy w kontekście współczesnych badań nad mózgiem
 • Okiem edukacyjnego krytyka, działacza, marzyciela i wizjonera. Nawiązanie do NLP-owskiej Metody Disneya
 • Myśleć szerzej i głębiej - jak szachy mogą wspomagać procesy myślowe
 • Trening poznawczy i szachowy w rozwoju dzieci - projekt MATE
 • Czy dzięki treningowi poznawczemu z posiadaczy mózgów możemy także stać się jego użytkownikami?
 • Ogólnopolski Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole” - kierunki rozwoju.
 • Co wpływa na rozwój nauczycieli i ich skuteczności działań w zakresie nauki programowania?
 • Prezentacje sukcesów uczniów w progamowaniu

Kongres otworzy pojedynek polskich Arcymistrzów Szachowych plasujących się w czołówce światowej:
GM Kacper Piorun vs IM Michał Luch.

9.00 - 10.00
1. JUNIORZY MECZ JUNIORÓW Z CZÓŁÓWKI KRAJOWEJ/ŚWIATOWEJ
2. Efekty nauki programowania - pokaz / demonstracja Grodzisko Górne

10.00 - 13.00 - Część wspólna


10:15-10:30
Okiem edukacyjnego krytyka, działacza, marzyciela i wizjonera.

Maciej Karasiński, nauczyciel, menadżer, instruktor szachowy

10:30-11:00
Myśleć szerzej i głębiej - jak szachy mogą wspomagać procesy myślowe.

Dr Jan Przewoźnik

11:00-11:30
Trening poznawczy i szachowy w rozwoju dzieci - projekt MATE.

dr Robert Porzak, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

11:30-11:50
Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole” - szachy w prawie tysiącu polskich szkół.

Krzysztof Góra, Wiceprezes polskiego związku PZSzach

12:20-12:40
Praca programisty dziś i w przyszłości - jak szachy mogą pomóc?

Andrzej Krzywda

12:40-13:00
Tak na logikę, logika to nie wszystko - czyli słów kilka o zagrożeniu upośledzeniem emocjonalnym w świecie zdominowanym przez technologię.

Andrzej Lesiak

Właściciel firmy DIGIT-AL tworzącej i wdrażającej oprogramowanie dla biznesu.


13.00 - 14.00 - Przerwa na Lunch

14.00 - 15.30 - Część Panelowa

A. Sesja panelowa IT - Co wpływa na rozwój nauczycieli i ich skuteczność działań w zakresie nauki programowania?B. Panel szachowo-matematyczny - Szachy w szkole... nauczanie matematyki


C. Drużynowy turniej szachowy uczniów klas I-III szkół podstawowych

D. Demonstracja/prezentacja dotycząca programowania wśród uczniów - uczniowie Grodzisko Górne

16.00 - Zakończenie Kongresu oraz rywalizacji turniejowej.
W związku z planowanym wydaniem Kwartalnika Edukacyjnego - czasopisma o charakterze edukacyjno - naukowym informujemy, że teksty prelegentów części edukacyjnej kongresu będą publikowane. Do publikacji zapraszamy również osoby, które nie uczestniczą a zajmują się problematyką edukacji IT ( programowania) i matematyki z wykorzystaniem gier logicznych w tym szachów.

Osoby wspierające idee kongresu i deklarujące publikacje opracowań w Kwartalniku Edukacyjnym Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli:
- Prof. Stanisław Dylak UAM
- Dr Wanda Matras-Mastalerz

TURNIEJ SZACHOWY

Komunikat organizacyjny
Drużynowego Turnieju Szachowego

Grupa A- Szkoły Podstawowe Klasy IV - VI


Grupa B - Szkoły Podstawowe Klasy I - III

Turniej odbędzie się w Jasionce 953, G2A ARENA Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego w dniu 25.04.2018 r. Odprawa techniczna o godz. 09.00 w dniu turnieju.

Rozegrane zostaną dwa turnieje drużynowe
Grupa A: Turniej Szachowy Szkół Podstawowych Klasy IV - VI
Grupa B: Turniej Szachowy Szkół Podstawowych Klasy I - III

Uwaga: w grupie A mogą występować również uczniowie z klas I-III.

System szwajcarski na dystansie 7 rund,
Tempo gry: 15 min. na partię dla każdego zawodnikaPEŁNY KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY DO POBRANIA W FORMACIE *.PDFHARMONOGRAM

 • Do 9.00 Przyjazd
 • 9.00 Odprawa techniczna
 • 10.00 Uroczyste otwarcie
 • 10.20 Runda I
 • 11.00 Runda II
 • 11.40 Runda III
 • 12.20 Runda IV
 • Do 13.40 Przerwa na posiłek
 • 13.40 Runda V
 • 14.20 Runda VI
 • 15.00 Runda VII
 • 16.00 Zakończenie

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do 15.04.2018r.

Zgłoszenia drużyn dokonują szkoły lub jednostki delegujące w terminie do dnia 15.04.2018r. e-mailem na adres sędziego głównego Mariana Bysiewicza. Potwierdzenie udziału na sali gry do godz. 09.00 w dniu turnieju. Drużyna, która nie potwierdzi udziału do godz. 09.00 może zostać dopuszczona do turnieju od II rundy.

SKŁAD SĘDZIOWSKI

Sędzia Główny

Marian Bysiewicz

Sędzia szachowy klasy międzynarodowej – FIDE Arbite. Członek Zarządu Podkarpackiego Związku Szachowego w Rzeszowie. Instruktor szachowy, posiada I kategorię szachową.

Z-ca Sędziego Głównego

Krzysztof Skiba

Sędzia szachowy klasy pierwszej. Odpowiedzialny za transmisję internetową. Zawodnik TSz Skoczek Sędziszów Małopolski. Posiada I kategorię szachową.

Asystent Sędziego Głównego

Robert Karnasiewicz

Sędzia szachowy klasy drugiej. Nauczyciel szachów w Szkole Podstawowej w Mielcu. Zawodnik KSz SDK-Lotnik Mielec. Posiada I kategorię szachową.

Asystent Sędziego Głównego

Iwona Flisiak

Sędzia szachowy kasy drugiej. Nauczyciel szachów – Dyrektor ZS w Niebylcu. Zawodniczka RzKSz Rzeszów. Posiada II kategorię szachową.

Asystent Sędziego Głównego

Maciej Woźniak

Sędzia szachowy klasy drugiej. Instruktor szachowy – twórca „Wesołej Szachownicy”. Zawodnik LKS Parnas Stara Wieś. Posiada tytuł kandydata na mistrza krajowego.

Asystent Sędziego Głównego

Robert Stefański

Sędzia szachowy klasy drugiej. Prezes TSz Skoczek Sędziszów Małopolski. Instruktor szachowy, posiada tytuł kandydata na mistrza krajowego.

Asystent Sędziego Głównego

Andrzej Mazurkiewicz

Sędzia szachowy klasy drugiej. Nauczyciel szachów w Szkole Podstawowej nr 1 w Leżajsku. Prezes UKS SP 1 Leżajsk.

Asystent Sędziego Głównego

Paweł Zaskalski

Sędzia szachowy klasy trzeciej. Prezes KSz Gambit Przeworsk. Instruktor szachowy, posiada tytuł kandydata na mistrza krajowego.

Asystent Sędziego Głównego

Mateusz Leśniak

Sędzia szachowy klasy trzeciej. Prezes GKS Szach-Mat Wiśniowa. Instruktor szachowy, posiada II kategorię szachową.

O G2A ARENA

G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego to nowe, strategiczne miejsce na mapie Podkarpacia, przeznaczone do organizacji KONFERENCJI, KONGRESÓW, TARGÓW CZY WYSTAW. Nasza misja to sukcesywny rozwój i wsparcie szeroko pojętej aktywności biznesowej oraz samorządowej, połączone z promocją technicznych oraz technologicznych walorów Województwa Podkarpackiego.

Imponująco prezentuje się bilans pierwszego roku działalności obiektu. W zaledwie 12 miesięcy odbyło się w nim blisko 100 wydarzeń. To u nas zorganizowano m.in: Kongres Robotyczny ERC, Kongres 590, Ekogalę, Forum Europa-Ukraina, Podkarpacką Noc Naukowców, Kongres Kobiet i II edycje kongresu gospodarczego „Business Without Limits”, a także szereg innych ciekawych wydarzeń, konferencji czy spotkań.

PARTNER GŁÓWNY

PARTNER

PATRONAT MERYTORYCZNY

PATRONATY HONOROWE

PATRONATY MEDIALNE

KONTAKT

G2A Arena
Centrum Wystawienniczo
Kongresowe Województwa
Podkarpackiego

CWK OPERATOR Sp. z o.o.

Jasionka 953
+48 17 772 44 18
+48 17 772 44 10
NIP 1182094667