Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej | Studia licencjackie | Studia w Białej Podlaskiej www.pswbp.plPaństwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej | Studia licencjackie | Studia w Białej Podlaskiej


Kiedy ktoś z województwa lubuskiego chce studiować dietetykę, może to zrobić w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej. Studia licencjackie umożliwiają to na dwóch specjalnościach: osobisty trener zdrowia oraz osobisty dietetyk. Absolwenci są przygotowani teoretycznie i praktycznie z diagnostyki, poradnictwa, planowania oraz realizacji programów prozdrowotnych dla różnych grup, zależnie od ich wieku i ogólnej kondycji zdrowotnej. Duże możliwości zatrudnienia są zapewnione. Młode osoby zainteresowane tym kierunkiem kształcenia powinny bliżej przyjrzeć się propozycji wskazanej uczelni. Proces rekrutacji dokładnie opisany jest na witrynie.

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/oferta-edukacyjna-rekr/studia-i-stopnia-i-jednolite/studia-licencjackie


Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Tel.: +48833449900
Sidorska 95 / 97
21-500 Biała Podlaska
lubelskie